Unser Bürostandort - die Deutschen Werkstätten Hellerau
Slovo agentura souvisí s akcí ...
Dr. von Korff: Důkladné analýzy a jasné strategie jsou „alfa a omega“.
Dr. von Korff: Důkladné analýzy a jasné strategie jsou „alfa a omega“.

Korffovu Agenturu regionálního rozvoje vede její majitel, což je zárukou osobní odpovědnosti za výsledek, nezávislosti a pružnosti. Pod vedením Dr. Johannese von Korffa spolu v pružných projektových týmech pracují stálí zaměstnanci i volní spolupracovníci podle typu úkolu. Týmová práce pro nás znamená: mezioborová práce, tvořivost na pevných základech, sloučení schopností, zkušeností, idejí, talentu a odborných vědomostí. Takto vznikají ucelené koncepty. Žádné vzdušné zámky, nýbrž realizovatelná řešení.

Polovičatá práce nám není vlastní. Plníme komplexní úkoly a podporujeme naše zadavatele v každé fázi projektu. Jelikož jsme zodpovědni za celkový výsledek, nabízíme aktivní management termínů, nákladů a kvality. Cílevědomé, zodpovědné jednání sledující řešení v zájmu našich zadavatelů je podstatou naší práce.

Nečinnost je nám cizí. Spolupracovat na rozvoji regionu pro nás také znamená: chtít sami vidět úspěchy. Proto jsme partnery regionu. Dlouhodobá snaha o trvale udržitelná řešení je principem, který se prolíná všemi našimi projekty.