Blick vom Czorneboh bei Bautzen
Všude je země zaslíbená
Wir koordinieren regionale Entwicklungsprozesse

Každý region, každá krajina má své vlastní zdroje, silné stránky a svůj potenciál, svůj jedinečný ráz, lidi, kteří mají schopnosti i zkušenosti, naděje, nápady a vize

Trvale udržitelný regionální rozvoj je polem pro tvořivou činnost zdejších lidí.

Pomáhá rozpoznat a využít vlastní přednosti a potenciály regionu, posiluje stávající kvalifikace a kompetence.

Trvale udržitelný regionální rozvoj vytváří sítě. Sdružuje lidi a iniciativy různých zájmů. Společná, cílená práce při hledání a realizaci idejí je nejlepším předpokladem úspěchu v konkurenci regionů.