Blick vom Czorneboh bei Bautzen
Cuda zdarzają się wszędzie
Wir koordinieren regionale Entwicklungsprozesse

Każdy region, każdy krajobraz posiada własną specyfikę, swoiste zasoby, zalety i potencjał, a także ludzi pełnych zdolności i doświadczenia, nadziei, pomysłów i wizji.

Długofalowy rozwój regionalny powoduje, że dany region staje się przestrzenią kształtującą swoich mieszkańców. Pomaga on odkryć, poznać i wykorzystać własny potencjał i mocne punkty, wspomaga istniejące możliwości i perspektywy rozwoju.

Długofalowy rozwój regionalny pomaga we właściwy sposób podchodzić do wad, braków i słabych punktów. Określa priorytety, cele i kierunki działania, a także wskazuje projekty, które popychają dany region naprzód.

Długofalowy rozwój regionalny współtworzy struktury społeczne.

Pozwala on zjednoczyć we wspólnym działaniu inicjatywy i ludzi różnych interesów. Ukierunkowana współpraca przy tworzeniu i realizacji pomysłów i idei jest podstawą utrzymania konkurencyjności regionu. „Europa regionów” stawia na obszary rozwojowe, twórcze i zdolne do konkurowania ze sobą.

Agencja Rozwoju Regionalnego KORFF zarządza procesami rozwoju regionalnego.
Doradztwo i wspieranie uczestników tych procesów na każdym etapie – od koncepcji po realizację – jest zadaniem, które stawiamy sobie na nowo każdego dnia.